Loading...

Potřebujete pomoci? info@rodinny-nakup.cz | 602 214 582 (po-pá, 9:00-16:00)

0
Loading
Košík je prázdný

Zpracování osobních údajů podle GDPR

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Zpracování osobních údajů

 1. Zaškrtnutím políčka před dokončením objednávky uděluje objednavatel (poskytovatel údajů) souhlas společnosti Michal Gabriel se sídlem Švermova 2104/6, 59101 Žďár nad Sázavou, IČ: 07202831, DIČ: 9003175225, plátce DPH  (dále jen „Správce“), aby ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a v souladu s nařízením Parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů shomažďovala, uchovávala a zpracovávala poskytnuté osobní údaje. Osobní údaje je oprávněn zpracovávat také kterýkoliv zaměstnanec Správce.

 

 1. Zpracovávané údaje:

Jméno, příjmení, titul, případně obchodní firma
E-mailová adresa
Bydliště (ulice čp./čo., PSČ, město, stát) nebo sídlo
Telefon
Číslo bankovního účtu  
 

 1. Zpracovávané osobní údaje jsou určeny k těmto účelům:
 • Vytvoření objednávky a uzavření smlouvy
 • Pro zasílání oznámení a upozornění v souvislosti s plněním
 • Pro zasílání marketingových oznámení
 • Pro poskytnutí třetím osobám za uvedeným účelem:

Exitshop.cz – poskytovatel softwaru
Česká pošta – doručení objednávek
Fio banka – pro platby
Facebook.com – externí reklamní systémy
Seznam.cz - externí reklamní systémy
Google.com - externí reklamní systémy
Další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 

 1. Způsob zpracování a uchování osobních údajů:
 • Strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů, počítačových programů a počítačové sítě
 • V písemné podobě

 

 1. Délka doby zpracovávání:

    Pro účely evidence plnění a marketingu budou osobní údaje zpracovávána 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění. 
 

 1. S výše uvedeným zpracováním uděluje poskytovatel výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@rodinny-nakup.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

 

 1. Podle zákona o ochraně osobních údajů má poskytovatel osobních údajů právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat informaci, jaké osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat výmaz uvedených osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Poskytovatel osobních údajů prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné a jsou poskytovány dobrovolně. Souhlas se zpracováním údajů je svobodný a vědomý projev vůle poskytovatele údajů, který tím dává Správci souhlas se zpracováním osobních údajů.