Loading...

Potřebujete pomoci? info@rodinny-nakup.cz | 602 214 582 (po-pá, 9:00-16:00)

0
Loading
Košík je prázdný
Antibakteriální gel - ochrana proti Koronaviru

Antibakteriální gel - ochrana proti Koronaviru

Antibakteriální gel - ochrana proti koronaviru 

Ničí 99,9% bakterií a virů bez použití vody s virucidním účinkem po 60 sekundách. Účinně snižuje riziko infekce koronaviry.

Dodáváme ihned a ne jako jiní prodejci z Číny do měsíce. Už druhý den u vás!

299 Kč   99 Kč

SKLADEM POSLEDNÍ KUSY! Téměř vyprodáno!

99 Kč


VŠE MÁME SKLADEM | ZÁRUKA SPOKOJENOSTI | ODESÍLÁME DO 48 HODIN

99

Gel účinně snižuje riziko infekce koronaviry. Je ideální pro použití na cestách, po použití veřejných toalet nebo před jídlem.

Specifikace:

    barva: bezbarvá
    forma: gel
    objem: 100 ml

Příprava a použití

Návod k použití: Vytlačte kapku velikosti nehtu (2ml) gelu do dlaně, rychle roztírejte po rukách, dokud nejsou suché. Používejte, když nemáte k dispozici vodu a mýdlo.

Bezpečnostní varování

VAROVÁNÍ.
Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Účinná látka: ethanol (denaturovaný)

Bezpečné použití: Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.